Durant la sessió del mes de març del Consell d’Infants i Adolescents de Piera es va posar en comú la priorització d’accions feta a les classes.

El resultat va ser, a secundària:

  1. Arreglar els accessos a les urbanitzacions
  2. Vies “verdes” (segures) per connectar urbanitzacions
  3. Fer més pistes per bicis/skate: la pista de patinets sempre està molt bruta, algunes rampes trencades.

I, a primària:

  1. Espais a les escoles per fer classe a l’aire lliure
  2. Fer una recollida de diners per ajudar les protectores d’animals
  3. Escultures buides amb ferro i malla per omplir amb deixalles trobades al carrer

En el següent punt de l’ordre del dia, es va fer palès que es necessita l’opinió d’experts que ajudin al Consell a decidir quines accions pot dur a terme per tal de contribuir a que aquestes propostes es materialitzin en les millores esperades. Així es va transmetre als joves, i es va acordar convidar a la propera reunió al regidor d’urbanisme, senyor Javier Perellón, a la convocatòria amb secundària, i al regidor de medi ambient, senyor Joan Miguel Ramírez a la de primària.

La intenció és poder conèixer de primera mà les impressions de l’ajuntament sobre aquestes propostes, i que ajudi al Consell a visualitzar què pot fer i què no pot fer.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!